Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag hier niet tussen? Neem voor vragen over de beloningsregeling of de Fynch app contact op met support@brugA7.nl of 085 – 0872327. We zijn telefonisch op maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 08:00 tot 22:00 en op zaterdag van 09:00 tot 18:00. Nationale feest- en zondagen gesloten.  

Heb je vragen over de werkzaamheden of de kentekenregistratie? Dan kun je contact opnemen met bruga7purmerend@rws.nl of 0800 – 8002.

Wanneer kan ik de eerste beloning verwachten?

We houden je wekelijks per mail op de hoogte van het saldo van de door jou opgebouwde beloning en maken dit na afloop van de beloningsmaatregel (juli) aan je over. 

Uit welke beloningen kan ik kiezen?

Bij het aanmelden kun je kiezen uit één van de volgende drie beloningen:

 1. Een NS Kortingskaart
 2. Sparen voor een geldelijke beloning met behulp van de Fynch app
 3. Sparen voor een donatie aan het goede doel met behulp van de Fynch app

Wil je meer weten over de beloningen? Bekijk dan onze pagina Zo werkt het!

Hoe werkt de beloning met de Fynch app?

Je bouwt beloningstegoed op door de brug op de A7 en de knelpunten N247 en N246 met de auto te mijden door:

 • Te reizen met ander vervoer dan de auto, zoals trein, bus en fiets;
 • Samen met iemand anders te reizen (carpoolen);
 • Thuis te werken.

Je ontvangt alleen beloning als je dagelijks al je reisbewegingen automatisch laat registreren met behulp van de Fynch app.

In de app staat dat ik een bedrag per maand moet betalen voor het gebruik, klopt dit?

Nee, de app wordt gratis aangeboden. Je ziet deze optie wanneer je bij het aanmaken van je account hebt gekozen voor individueel account. Sluit om dit op te lossen de app helemaal af, open hem opnieuw en kies bij Account aanmaken voor Zakelijk account of Project account. Zo kun je verder zonder dat je hoeft te betalen voor de app.

Wanneer telt iets als een mijding?

Een rit of thuiswerkdag telt als een mijding wanneer er minder autoritten op de A7, N247 en N246 worden geregistreerd dan tijdens de kentekenregistratie in maart 2024. Bijvoorbeeld: uit de kentekenregistratie blijkt dat een kenteken gemiddeld 8 keer per week op de genoemde wegen geregistreerd is. Dit betekent dat er maximaal 8 mijdingen per week kunnen plaatsvinden.   

Wat kan ik nog meer met de Fynch app doen?

Kijk hier voor de handleiding.

Kan ik ook een beloning krijgen als ik geen smartphone heb?

Helaas niet. We kunnen dan namelijk niet controleren of je daadwerkelijk thuis hebt gewerkt of anders hebt gereisd. Je kunt dan wel kiezen voor het NS Altijd Voordeel abonnement ter waarde van 26,70 per maand. Dit abonnement is gratis zo lang de werkzaamheden duren (september 2024) en daarna nog 3 maanden tegen gereduceerd tarief van € 10 per maand beschikbaar.

Wie kan mijn gegevens inzien?

Jouw persoonlijke data zijn alleen zichtbaar voor jou, tenzij een medewerker de data moet bekijken om je te helpen met een probleem. Alle gegevens staan beveiligd en geheel AVG-proof opgeslagen in ons datacenter. Zie hiervoor ook de privacyverklaring van Fynch.

Geldt de beloningsmaatregel ook voor minderjarigen?

Helaas niet. Je kunt alleen deelnemen als je 18 jaar of ouder bent.

Hoe wordt mijn beloning berekend?

Maak je gebruik van de Fynch app voor de beloningsregeling? Dan ontvang je wekelijks een update per mail van ons met de actuele informatie over het saldo van jouw beloning. De hoogte van je beloning wordt bepaald op basis van de volgende gegevens:

 • Het aantal geregistreerde mijdingen (ritten met alternatief vervoer of thuiswerken) in het projectgebied;
 • Het aantal autoritten in het projectgebied;
 • Het gemiddelde aantal ritten per week op de trajecten tijdens de nulmeting (maart 2024).

Allereerst wordt het aantal mijdingen bepaald. Dit zijn de geregistreerde ritten met alternatief vervoer, zoals bijvoorbeeld fietsen of het OV, in het projectgebied. Er kunnen per dag maximaal twee mijdingen geregistreerd worden: eenmaal in zuidelijke richting in de ochtend en eenmaal in noordelijke richting in de middag. Heb je thuisgewerkt en dit aangegeven in de app? Dan telt dit als twee mijdingen.

Vervolgens wordt op basis van de nulmeting bepaald voor hoeveel mijdingen per week je een beloning kunt ontvangen. Heb je bijvoorbeeld tijdens de nulmeting gemiddeld 8 keer per week over de trajecten gereden, dan kun je voor maximaal 8 mijdingen per week beloond worden.

Tot slot wordt ieder dagdeel met een autorit in het projectgebied, in de ochtend in zuidelijke richting en in de middag in noordelijke richting, in mindering gebracht op het maximale aantal mijdingen per week. Hierdoor kun je minder beloningsbudget opsparen. Let op: er kan per dagdeel slechts één mijding of autorit geregistreerd worden. Zien we in één dagdeel zowel een autorit als een reis met alternatief vervoer of een thuiswerkdag? Dan krijgt de autorit voorrang.

Afbeelding: het projectgebied.

Ik heb minder beloning gespaard dan ik dacht, hoe kan dat?

Heb je de wekelijkse mail ontvangen en is de opgebouwde beloning lager dan gedacht? Bekijk hieronder een aantal mogelijke redenen:

 • Je kan maximaal € 6,- compensatie ontvangen per dag, ongeacht hoeveel mijdingen je registreert.
 • Je kan alleen beloning ontvangen voor ritten die tijdens de nulmeting zijn geregistreerd. Het gemiddelde aantal ritten per week in de nulmeting bepaalt jouw maximale wekelijkse beloning.
 • Controleer je ritten regelmatig in de Fynch app. Soms wordt een verkeerd vervoersmiddel geregistreerd. Carpool kan niet automatisch geregistreerd worden en moet aangevinkt worden in de app.
 • Alleen automatisch geregistreerde ritten tellen mee voor de beloningsregeling. Zorg dus dat automatische ritregistratie aan staat in de app.
 • Heb je thuisgewerkt? Vergeet dit dan niet aan te geven in de app. Je kunt dit doen door het schuifje op de Trips pagina de gebruiken.
 • De beloningen worden op maandag bepaald voor de reizen van de voorgaande week. Zorg er dus voor dat je uiterlijk op zondag controleert of alles goed in de app is geregistreerd.

Wat is het verschil tussen de Spits en een Dagdeel?

De Spits is de periode van 06:00 en 10:00 in de ochtend en de periode tussen 15:00 en 19:00 in de namiddag en avond. De Dagdelen zijn iets langer. De Ochtend duurt van 6:00 tot 12:00 en de Middag en Avond duren van 12:00 tot 22:00.

Waarom is er onderscheid tussen Spits en Dagdeel?

Er is voor Rijkswaterstaat een duidelijke reden voor dit onderscheid.

Tijdens de Nulmeting, die afzonderlijk en vooraf is uitgevoerd, is gezocht naar de doelgroep van automobilisten die de grootste druk op het wegennet in Noord-Holland geeft. En specifiek, de doelgroep die de grootste druk op de brug in de A7 bij Purmerend geeft. Het is deze groep automobilisten waarvan een percentuele verandering van het reisgedrag het grootste effect sorteert op de filedruk in Noord-Holland tijdens de versterking van de brug in de A7. Het veranderen van het reisgedrag van deze automobilisten rechtvaardigt naar de mening van Rijkswaterstaat een financiële beloning.

Vervolgens gaat het erom dat de deelnemers aan de beloningsmaatregel ook daadwerkelijk hun reisgedrag veranderen en niet slechts ‘verschuiven’. Want als deze automobilisten slechts ‘buiten de spits’ zouden reizen dan blijft de druk op de A7 te hoog en zullen de files voor alle weggebruikers te groot worden. Daarom is alleen sprake van een Mijding als gedurende het gehele Dagdeel niet met de auto wordt gereisd (in de Ochtend van noord naar zuid en in de Middag en Avond omgekeerd).

Als ik ’s nachts een autorit maak in Noord-Holland, maakt dat iets uit voor de beloning?

Nee, ritten die in de periode van 22:00 in de avond tot 06:00 in de volgende ochtend worden geregistreerd worden niet meegenomen in de beloningsberekening en hebben daardoor geen invloed op het opgebouwde beloningsbedrag.

Kan ik met meerdere auto’s deelnemen?

Nee, dat kan niet ten aanzien van de 0-meting. Het kan zijn dat er twee of meer auto’s die op jouw naam staan zijn geregistreerd in de 0-meting. Het reisgedrag van deze auto’s wordt niet bij elkaar opgeteld, want in de registratie was er geen relatie tussen beide kentekens. Het reisgedrag van beide kentekens wordt ook niet bij elkaar opgeteld, ook als je zou kunnen aantonen dat je zelf de chauffeur bent geweest van die twee of meer auto’s tijdens de 0-meting. Dit zou te gecompliceerd zijn in de uitvoering en ook niet voldoende betrouwbaar.

Het proces was en is als volgt: een potentiële deelnemer meldt zich aan met zijn kenteken. Indien deze persoon over meerdere relevante kentekens beschikt, dan moet diegene een keuze maken. Aanmelding geschiedt met één kenteken. De reden voor deze inrichting van de 0-meting heeft de maken met het beschermen van persoonsgegevens van alle automobilisten en alle potentiële deelnemers in Noord-Holland. Rijkswaterstaat kent de reizigers tijdens de 0-meting niet en wil ook geen persoonsgegevens van deze mensen. Rijkswaterstaat heeft ook niemand persoonlijk benaderd om deel te nemen aan de beloningsmaatregel. Potentiële deelnemers, die geïnteresseerd zijn in de beloningsmaatregel, voeren zelf hun kenteken in en geven zelf toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens ten behoeve van de beloningsmaatregel.

Na de aanmelding speelt het kenteken geen rol meer. Het registreren van het reisgedrag van de Deelnemer (die zich succesvol met één kenteken heeft aangemeld) gebeurt met de App in de mobiele telefoon. Ongeacht in welke auto wordt gereden (dat is verder ook onbekend) wordt het reisgedrag door middel van GPS-registratiefunctie in de App geregistreerd.

Waar kan ik meer lezen over de werkzaamheden op de brug bij de A7 Purmerend?

Bekijk hier de projectpagina van Rijkswaterstaat.